destek@e-ptt.gov.tr
destek@e-ptt.gov.tr
Sorunsuz ve Hızlı
Tam Entegrasyon
Verimli ve Tasarruflu
e-Fatura Çözümü
7/24 Kesintisiz
Kurumsal Destek

Bilgi Bankası

e-Fatura Nedir?

Türkiye’de 397 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada olması gereken bilgilerin yer aldığı e-Dönüşüm uygulamasıdır. Aynı zamanda satıcı ve alıcı arasındaki iletimi merkezi bir platform olan GİB üzerinden gerçekleştirilen elektronik belgedir.
GİB tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasında amaç; tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güven, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Fatura Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri

GİB, e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflere üç farklı yöntem sunmuştur. Mükellefler; istedikleri yöntemden birini seçerek e-Fatura uygulamasına geçebilirler.

1) Özel Entegrasyon Yöntemi
Özel entegrasyon yöntemi ile e-Fatura kullanıcıları; kendilerine ait bilgi işlem altyapısının yetersiz olması durumunda, teknik yeterliliğe sahip özel bir entegratörün bilgi işlem sistemini kullanarak elektronik fatura alıp gönderebilmektedir.
Bu yöntem; faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren ve çok sayıda fatura alıp gönderen mükellefler için uygundur. Ek olarak mükelleflerin; herhangi bir yazılım veya donanım altyapısı oluşturmasına ve bilişim personeli çalıştırmasına gerek yoktur.

2) GİB Portali Yöntemi
e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcılar fatura alma ve gönderme işlemlerini ücretsiz olarak GİB portali üzerinden yapabilirler.
Bu yöntemi tercih eden mükelleflerin dikkat etmesi gerekenler;
– Kullanıcılar elektronik fatura kayıtlarını GİB portalinde en fazla 6 ay saklayabilirler.
– Az sayıda fatura alan ve gönderen küçük işletmeler için bu yöntem uygundur.

3) Entegrasyon Yöntemi
Mükellefler bu yöntemden; elektronik faturalarını alıp ve gönderme işlemlerini kendilerine ait bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre ederek faydalanabilirler.
Bu yöntem;
– Bilgi işlem sistemleri yeterli düzeyde olan mükellefler için uygundur.
– Kurulumu ve bakımı maliyetlidir. Ek olarak; bilişim personeli çalıştırma zorunluluğu vardır.

e-PTT e-Fatura Uygulaması

e-PTT e-Fatura uygulaması ile birlikte mükellefler;
– GİB tarafından tanımlanan standartlara uygun e-Fatura oluşturabilir,
– e-Fatura sistemi içerisindeki kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,
– e-Fatura sistemi içerisindeki kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alma işlemlerini gerçekleştirebilirler.
– e-Fatura sistemi içerisindeki kayıtlı kullanıcılara gönderdikleri ve kayıtlı kullanıcılarından aldıkları elektronik faturalarına diledikleri zaman ulaşabilir ve istendiğinde ibraz edebilirler.

e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

1- e-Fatura sistemine dâhil olmak için mükelleflerin elektronik imza araçlarını temin etmeleri gerekmektedir.
– İlk aşamada tüzel kişilerin mali mühür, gerçek kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika veya mali mühür temin etmesi gerekir.
Mali mühür sertifikası başvurusu için; https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

2-Elektronik imza araçlarını temin eden mükelleflerin, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmak için (https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/) adresinden GİB’e başvuru yapması gerekmektedir.

e-Fatura uygulaması ile ilgili GİB tarafından yayınlanan başvuru rehberi ve kılavuzu için: http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu.pdf

3-Yapılan başvurunun başarılı olduğuna dair onay mesajı alan ve e-Fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemiyle kullanacaklarını belirten mükellefler; e-PTT e-Fatura uygulamasını kullanmak için PTT ‘ye başvurabilirler.

e-Fatura başvurularını sorgulamak için: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp

4- e-PTT e-Fatura hizmeti almak isteyen mükellefler, kendilerine uygun tarifeyi seçerek Hizmet Sözleşmesi’ni imzalar.

5- PTT sözleşme imzaladığı mükelleflerin bilgilerini elektronik ortamda GİB’e bildirerek, olumlu yanıt alınması halinde ilgili mükellefin kullanıcı hesabı Başkanlık tarafından aktif hale getirilecektir. Hesabı aktif olan mükellefler, e-Fatura gönderip almaya başlayabileceklerdir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

433 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv uygulaması izni alan mükelleflerin e-Fatura’ya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan tüketicilere kestikleri faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, muhafaza edilmesini, ibrazını ve raporlamasını kapsayan uygulamadır.

e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen firmalar artık kâğıt fatura kesemeyecektir.

e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri

GİB, e-Arşiv Fatura uygulamasının kullanımı için üç farklı yöntem tanımlamıştır.

1) GİB Portalı Yöntemi
e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı kullanıcılar e-Arşiv Fatura işlemlerini ücretsiz olarak GİB portalı üzerinden yapabilirler.

2) Entegrasyon Yöntemi
Kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükellefler, e-Arşiv uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilir.

3) Özel Entegrasyon Yöntemi
Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefler; bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv uygulamasından yararlanabilir.

e-PTT e-Arşiv Uygulaması

PTT e-Arşiv uygulaması ile birlikte kullanıcılar;
-e-Fatura uygulamasına dahil olmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda fatura oluşturabilir,
-e-Arşiv Fatura kapsamında oluşturdukları faturaları e-mail olarak alıcılarına gönderebilir,
-e-Arşiv Fatura olarak oluşturdukları faturaları günlük olarak GİB’e raporlayabilir.

e-Arşiv Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Arşiv uygulamasına geçmek isteyen mükellefler öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmalıdır. e-Fatura kullanıcısı mükellefler, GİB’e herhangi bir bildirimde bulunmadan doğrudan PTT’ye başvurarak e-Arşiv uygulamasına dâhil olurlar.

1- e-PTT e-Arşiv Fatura hizmeti almak isteyen mükellefler, kendilerine uygun tarifeyi seçerek Hizmet Sözleşmesi’ni imzalar.

2- PTT sözleşme imzaladığı mükelleflerin bilgilerini elektronik ortamda GİB’e bildirerek, Başkanlıktan olumlu yanıt alması halinde ilgili mükelleflerin kullanıcı hesabı Başkanlık tarafından aktif hale getirilecektir. Hesabı aktif olan mükellefler e-Arşiv Fatura göndermeye başlayabilecektir.

e-İrsaliye Nedir?

Hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesini, alıcısına iletilmesini, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-İrsaliye Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri

e-İrsaliye uygulamasından faydalanmak için 3 farklı yöntem mevcuttur.

1. Entegrasyon Yöntemi
Kullanıcılar mevcut bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegre ederek e-İrsaliye uygulamasından faydalanabilirler.

2. GİB Portali Yöntemi
Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portali üzerinden e-İrsaliye uygulaması kullanılabilir.

3. Özel Entegrasyon Yöntemi
Mevcut bilgi işlem sistemleri yetersiz olan kullanıcılar, Başkanlık tarafından onaylanmış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile de e-İrsaliye uygulamasından faydalanabilirler.

e-İrsaliye Nasıl Oluşturulur?

1- Malın fiili sevki için e-İrsaliye belgesinin söz konusu sevkten önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi yeterlidir. Bununla birlikte e-İrsaliye’nin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gereklidir.

2- Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde e-İrsaliye belgesinde yer verilen mallara dair teslimat, kısmi kabul veya miktar bilgisini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile belgeyi düzenleyen tarafa iletebilirler.

3- e-İrsaliye yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliye’nin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların tamamının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye yanıtı ile reddedilmesi mümkündür.

4- Ancak ret işleminin, malın fiili sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiili sevkinden sonra gönderilecek ret e-İrsaliye yanıtları hükümsüz olacağı için bu malı taşıyan veya taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir.

5- Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir.

6- Söz konusu kâğıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

7- Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliye’nin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Fatura’nın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.

8- Düzenlenecek e-İrsaliye’lerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanmasını, doğrulanmasını ve görüntülenmesini sağlayabilmek için; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanmasını, kaydedilmesini, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasını sağlayan e-Dönüşüm uygulamasıdır.

e-PTT e-Defter Nasıl Oluşturulur?

1. Defter uygun formatta kaynak veri portale yüklenir.
2. e-Defter ve beratlar oluşturularak tüzel kişi tarafından mali mühür veya e-İmza ile imzalanır.
3. İmzalı e-Defter beratı, onaylanması için GİB’e gönderilir.
4. GİB’den gelen onaylı beratlar 10 yıl boyunca sistemden saklanır.

e-PTT e-Defter Uygulaması

-Arşivleme masraflarını, kâğıt kullanımını, noter tasdik masraflarını, yevmiye ve büyük defterlerin basımı ve onayı için harcanan işgücü ve işlem zamanını ortadan kaldırır.
-Defter dosyalarının ve beratların güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklanmasını ve yetkililer tarafından istendiğinde kolaylıkla ibraz edilmesini sağlar.

e-PTT e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

1-) e-Defter sistemine dâhil olmak için mükelleflerin elektronik imza araçlarını temin etmeleri gerekmektedir.
– İlk aşamada tüzel kişilerin mali mühür, gerçek kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika veya mali mühür temin etmesi gerekir.
Mali mühür sertifikası başvurusu için: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

2- Elektronik imza araçlarını temin eden mükellefler, GİB’e
(https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/) adresinden elektronik ortamda başvurularını yaparlar.

e-Defter Uygulaması ile ilgili GİB tarafından yayınlanan başvuru rehberi ve kılavuzu için:
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterElektronikBasvuruRehberi.pdf
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamasiBasvuruKilavuzu.pdf

• e-Defter Uygulamasına başvuru esnasında “Uyumlu Yazılım” kısmında ‘’PTT e-Defter 2.0.0’’ versiyonu seçilmelidir.

3- Başvurunun başarılı olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-Posta hesabına elektronik defterin ne zamandan itibaren GİB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.

e-Defter başvurusunu sorgulamak için: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/Sorgula.jsp

4- e-PTT e-Defter hizmeti almak isteyen mükellefler, PTT ‘ye başvuru yaparak Hizmet Sözleşmesi’ni imzalayarak ve e-Defterlerini elektronik ortamda GİB’e iletebilirler.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazasını, ibrazını ve raporlanmasını kapsayan e-Dönüşüm uygulamasıdır. 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması ile oluşturulan makbuzlar yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Söz konusu uygulama ile elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzu’nun en az bir nüsha kâğıt çıktısının, iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve imzalanan nüshanın satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzu’nun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasından faydalanmak için 3 farklı yöntem mevcuttur.

1. Entegrasyon Yöntemi
Kullanıcılar mevcut bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegre ederek e-MM uygulamasından faydalanabilirler.

2. GİB Portali Yöntemi
Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portali üzerinden e-MM uygulaması kullanılabilir.

3. Özel Entegrasyon Yöntemi
Mevcut bilgi işlem sistemleri yetersiz olan kullanıcılar, Başkanlık tarafından onaylanmış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile de e-MM uygulamasından faydalanabilirler. Bu yöntemi kullanacak mükelleflerin GİB’ e herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

e-PTT e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

e-PTT e-MM uygulaması ile birlikte mükellefler;
• e-Müstahsil Makbuzlarını ve e-Müstahsil Makbuzu raporlarını GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde elektronik ortamda oluşturabilir ve muhafaza edebilir,
• e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu paporlarında PTT’ nin mali mührünü ve zaman damgasını kullanabilir,
• e-MM raporlarını günlük veya en geç izleyen günün sonuna kadar GİB’e gönderebilir,
• e-MM belgesi üzerinde yer alan karekod ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından makbuzlarının elektronik ortamda doğrulanmasını sağlayabilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, muhafazasını, ibrazını ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-SMM uygulaması kapsamında elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilebilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri

e-SMM uygulamasından faydalanmak için 3 farklı yöntem mevcuttur.

1. Entegrasyon Yöntemi
Kullanıcılar mevcut bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegre ederek e-SMM uygulamasından faydalanabilirler.

2. GİB Portali Yöntemi
Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portali üzerinden e-SMM uygulaması kullanılabilir.

3. Özel Entegrasyon Yöntemi
Mevcut bilgi işlem sistemleri yetersiz olan kullanıcılar, Başkanlık tarafından onaylanmış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile de e-SMM uygulamasından faydalanabilirler.

e-PTT e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

PTT e-SMM uygulaması ile birlikte mükellefler;
• e-Serbest Meslek Makbuzlarını ve Serbest Meslek Makbuzu raporlarını GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde elektronik ortamda oluşturabilir, muhafaza edebilir ve istenildiğinde ibraz edebilir,
• e-Serbest Meslek Makbuzlarını alıcısına kâğıt ya da elektronik olarak teslim edebilir,
• e-SMM raporlarını günlük veya en geç izleyen günün sonuna kadar GİB’e gönderebilir.