destek@e-ptt.gov.tr
destek@e-ptt.gov.tr
Sorunsuz ve Hızlı
Tam Entegrasyon
Verimli ve Tasarruflu
e-Fatura Çözümü
7/24 Kesintisiz
Kurumsal Destek

Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Taslak Tebliğ Yayımladı

> Blog > Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Taslak Tebliğ Yayımladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğ ile bugüne kadar yayımlanan tüm tebliğlerin bir araya getirildi. e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye gibi e-Dönüşüm uygulamaları için yeni düzenlemeler içeren bu tebliğ ile 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Ocak 2020’ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Tebliğ ile başta e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye gibi e-Dönüşüm uygulamalarında firmalar için belirlenen zorunlu geçiş kapsamlarının değişmesi beklenirken; e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi ve e-Gider Pusulası gibi yeni elektronik belge uygulamalarının da mevzuata dâhil edilmesi gündeme alındı.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.