+90-850-939 74 14 destek@e-ptt.gov.tr
+90-850-939 74 14 destek@e-ptt.gov.tr
Sorunsuz ve Hızlı
Tam Entegrasyon
Verimli ve Tasarruflu
e-Fatura Çözümü
7/24 Kesintisiz
Kurumsal Destek

 

e-Defter

e-PTT e-Defter uygulaması ile defter dosyalarınızı güvenli bir şekilde elektronik ortamda oluşturup saklayabilirsiniz!

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB tarafından duyurulan standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanmasına, kaydedilmesine, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasına ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen elektronik uygulamadır.

e-Defter uygulamasından PTT güvencesi ile faydalanmak için hemen başvurun!

 

e-PTT e-Defter Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Kolay ve Hızlı Entegrasyon

PTT güvencesi ve geliştirilmiş sistemler sayesinde hızlı ve kolay şekilde entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Güvenilir Saklama

Üst düzey güvenlik anlayışı ile kurulan alt yapı sayesinde verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

Verimli ve Tasarruflu

Defter oluşturma sürecinin kısalması, geçmiş defter dosyalarının saklanması ve basım maliyetlerinin ortadan kalkmasıyla verim ve tasarruf sağlayabilirsiniz.

Müşteri Desteği

7 gün 24 saat tüm sorularınız için müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

Çevre Dostu

Kâğıt kullanımının ortadan kalkmasıyla doğaya katkı sağlanır.

e-PTT e-Defter Uygulamasına Nasıl Geçilir?

1) Öncelikle elektronik imza araçları temin etmeniz gerekmektedir. Tüzel kişilerin mali mühür temin etmesi gerekirken gerçek kişilerin ise Nitelikli Elektronik Sertifika veya mali mühür edinmesi yeterlidir.

2) Elektronik imza araçları temin edildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

  • e-Defter uygulamasına başvuru esnasında ‘Uyumlu Yazılım’ bölümünde ‘’PTT e-Defter 2.0.0’’ versiyonunu seçmeniz gerekmektedir.

3) e-Defter başvuru işlemin başarılı olması durumunda GİB tarafınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabınıza elektronik defterin ne zamandan itibaren GİB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının PDF kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.

4) PTT‘ye başvuru yaparak Hizmet Sözleşmesi’ni imzalayabilir ve oluşturduğunuz defterlerin elektronik ortamda GİB’e iletilmesini sağlayabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

1- Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir?

GİB, Yevmiye Defteri ile Büyük Defter’in elektronik ortamda oluşturulmasına ve saklanmasına izin vermektedir.

2- e-Defter uygulaması için mali mühür almak ve kullanmak zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. e-Defter kullanıcısı olmak için GİB’e yapılan elektronik başvurularda kullanıcının mali mührünü kullanma zorunluluğu vardır. Bunun dışında e-PTT e-Defter kullanıcıları istedikleri takdirde kendi mali mühürleriyle işlem yapmayıp e-PTT’nin mali mührünü kullanarak da işlemlerini yapabilirler.

3- e-Defter kimler için zorunludur?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler;

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 Sıra No.lu VUK Genel tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Ancak Nisan ayında GİB tarafından yayımlanan son taslak tebliğ ile e-Fatura’da olduğu gibi yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler için 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-Defter kullanımının zorunlu olması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra; e-Defter tutma zorunluluğu bulunmayan mükellefler gönüllü olarak e-Defter uygulamasına geçebilirler.

4- e-Defter kullanıcısı olmak için e-Fatura kullanma zorunluluğu var mıdır, gönüllü olarak da geçiş sağlanabilir mi?

e-Defter uygulamasına geçmek için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu yoktur. Ancak GİB tarafından yayımlanan son taslak tebliğ kapsamında; yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler için e-Defter kullanımının zorunlu olması beklenmektedir.